Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Terapia TEACCH

Treatment and Education of Autistic and Related Communication – Handicapped Children

Lucru pe echipe in cursul de autism – construirea orarelor cu pictograme

Terapia TEACCH este un sistem de interventie terapeutica ce furnizeazã o gamã largã de servicii pentru persoanele cu autism si familliile lor, de-a lungul vietii. Din 1972 acest sistem, finantat de stat, a functionat în cadrul departamentului de psihiatrie al Universitãtii din Carolina de Nord, Chapel Hill. Cuprinde un program vast de pregãtire de specialisti si este implementat în diferite zone ale Americii si în alte pãrti ale lumii. Eric Schloper, cel care a condus acest program este de mult timp o persoana foarte influenta în domeniul autismului.

Scopul principal al acestui program educational consta în dezvoltarea nivelului general de abilitãti al clientilor sãi. În timp ce în tipul de interventie behavioristã al lui I. Lovaas copilul trebuia sã depãseascã dificultãtile sale specific autiste pentru a se adapta la mediu, în cadrul sistemului TEACCH, copilului, pe langa aceasta, îi este oferit, creat un mediu ce se adapteazã caracteristicilor autismului.

O clasã organizată conform principiilor TEACCH, foloseste multi indicatori vizuali pentru cã cei mai multi copii cu autism pot procesa foarte bine imaginile vizuale. Activitãtile speciale au limite clare. Existã planse cu poze si cuvinte atasate acestora pentru fiecare copil din clasã si pentru fiecare orã. Sunt strucurate sisteme de lucru individual pentru a mãri gradul de independentã a copilului si se pune accent pe preferinta copilului pentru rutinã.

  Lucru pe echipe in cursul de autism – construirea orarelor cu pictograme

Un alt obiectiv al terapiei TEACCH este comunicarea spontanã cu sens, iar pentru acei copii care nu pot vorbi este încurajatã utilizarea modurilor alternative de comunicare asa cum sunt: fotografiile, pozele, limbajul semnelor si scrierea de cuvinte. Aceste strategii compenseazã sau reduc deficientele specifice celor cu autism si minimalizeazã problemele comportamentale. Desi in acest tip de interventie se lucreazã si individual, pentru dobândirea de noi abilitãti, pregãtirea/ instruirea în grup este deasemenea foarte bine structurata si reprezinta un punct forte al acestui tip de interventie.

Terapia TEACCH este deschis tuturor persoanelor cu autism si cu probleme de comunicare. El poate fi implementat atât în scoli normale cât si în clasele speciale. La copiii care au beneficiat de acest program s-a observat în principal o crestere a IQ-ului cu ~20 de puncte, dar în continuare acesta indicã retard mental.

Terapia TEACCH îi ajutã pe copii cu autism sã-si lãrgeascã experientele de viatã si sã dobândeascã abilitãti de adaptare la mediu; contine si programe foarte bine elaborate de muncã protejatã pentru persoanele cu autism. Are o gamã largã de servicii atât pentru copiii cât si pentru adultii cu autism si, de asemenea, oferã diverse tipuri de sprijin pentru familiile acestora.

Acest sistem terapeutic pune accentul pe adaptarea mediului ( familial, scolar ) la caracteristicile copilului cu autism in prima instanta ca apoi sa se dezvolte treptat, treptat capacitatea copilului cu autism de a se integra in mediul non-autist.

Structura și organizarea clasei sau a altor spații în care se produce învățarea , în funcţie de nivelul de înţelegere a copilului, elevului, s-a dovedit a fi de mare ajutor în eliminarea sau ameliorarea problemelor, consecinţe ale deficitelor generate de autism.
Structura înseamnă organizarea

 • spatiului fizic al mediului de viata,
 • timpului (orar/plan)
 • metodelor de invatare și a activităţilor

I  TERAPIA TEACCH – STRUCTURAREA SPATIULUI

In TERAPIA TEACCH STRUCTURAREA SPAŢIULUI în care are loc învațarea înseamnă o anumită aranjare a spaţiului/mobilierului clasei, încât copilul să poată învața să funcţioneze independent și cât mai eficient posibil. Pentru copiii mai mici, spațiile în care se produce învațarea sunt relativ “închise” în ideea evitării la maximum a distragerii atenţiei copilului .

Pentru că mulţi copii cu autism au probleme de organizare – nu ştiu unde trebuie să ajungă și cum să ajungă cel mai simplu undeva și au dificultăţi de receptare a limbajului , adesea nu înteleg regulile sau indicaţiile verbale – folosirea indicatorilor vizuali îi poate ajuta să Înţeleagă ce au de făcut și contribuie totodată la dezvoltarea comunicării verbale și non-verbale. Suportul vizual este de mare ajutor în înțelegerea limbajului indiferent de cât de dezvoltat este limbajul verbal, acest support este o unealtă preţioasa, care le permite să-și exprime dorinţele, nevoile etc.

Structurarea spatiului in Terapia TEACCH se referă la felul în care înfiintam și organizăm fiecare zonă a clasei, unde plasăm mobila si materialele. Oamenii cu autism pot recunoaşte detalii, dar nu potrivirea dintre ele.

 1. Evidentiaza delimitările vizuale și fizice ale zonelor. Delimitarile ajută copilul cu autism să înțeleagă unde începe și unde se termină fiecare zona a clasei, stabileste contextele și segmentele mediului.
 2. Minimizează elementele de distragere a atenţiei vizuale și auditive. Ajută copilul cu autism să se concentreze asupra conceptului și nu a detaliilor nerelevante.

II TERAPIA TEACCH –  STRUCTURAREA TIMPULUI

Prezentare orar cu pictograme in cadrul cursului de autism

In TERAPIA TEACCH STRUCTURAREA TIMPULUI se materializează în existența a trei tipuri de orare folosite simultan : orarul zilei, orarul de la scoala, orarul de la masa de lucru de acasa. Folosirea cu consecvență a unor orare clare facilitează obţinerea unui cadru de învațare coerent și fluent și permite ca mult mai mult timp sa fie alocat unei învațări reale. Odată ce copilul învată să înțeleagă și să urmeze orarul, el își dezvoltă abilităţi de functionare independentă și de orientare, abilităţi care sunt deosebit de importante pentru funcţionarea cu succes și în alte locuri.

Orarul la masa de lucru transmite in forma vizuala copilului cu autism, într-un mod uşor de înțeles, ce activităţi vor avea loc, în ce ordine.           Programele trebuie aşezate de sus în jos sau de la stânga la dreapta. Fiecare copil cu autism trebuie să aibă un control al programului astfel incat să indice terminarea fiecărei activităţi.

   

Lucru pe echipe in cursul de autism – construirea orarelor cu pictograme

 TIPURI DE ORARE in functie de nivelul de dezvoltare al copilului cu autism

 • orar cu obiecte


Demonstratii cu copii la curs – utilizarea orarului cu obiecte

 • orar cu pictograme, imagini, cartonașe cu poze, fotografii
 • orar de activitati scris insotit de imagini
 • orar scris

Prezentare orar cu pictograme in cadrul cursului de autism

Orarele reprezinta un mod sistematic pentru ca un copil cu autism să obțină și să înţeleagă informaţia. Respectand orarul, copilul cu autism este apt să lucreze independent.

 

Prezentare orar cu pictograme in cadrul cursului de autism

III TERAPIA TEACCH – STRUCTURAREA PROCESULUI DE INVATARE

Sistemul de lucru este individualizat în funcţie de particularitatile copilului cu autism și arată :

 1. ce activităţi trebuie să facă
 2. secventializarea exacta a fiecarei activitati pe nivele de dificultate
 3. câte activităţi va trebui să facă
 4. când ansamblul activităţilor este terminat
 5. ce va face după realizarea activitatilor/sau ce va primi

Stimularea cognitivă in metoda TEACCH este adaptată particularităţilor tulburării autiste. În principiu această adaptare presupune:

 • adaptarea structurii activităţii
 • adaptarea materialelor
 • adaptarea mesajului verbal al sarcinii

ADAPTAREA STRUCTURII ACTIVITĂŢII de stimulare cognitivă înseamnă a face activitatea predictibilă. Cat durează activitatea ? De unde își ia materialele? Pentru ce primeşte recompensa? Ce urmează? – activitatea va avea un grad de dezvoltare a dificultatii extrem de secventializat.

Copilul cu autism este înştiinţat întotdeauna atât despre ceea ce va face în momentul respectiv, cat si despre ceea ce urmează sa facă după ceea ; este anunţat când activitatea se apropie de sfârşit; este îndrumat să-și ia materialele necesare, iar mai târziu să le pună la loc, ajutorul oferit fiind retras treptat; recompensa verbală este oferită imediat ce copilul a realizat corect o anumita sarcina.

ADAPTAREA MATERIALELOR – vor fi eliminaţi stimulii inutili, care îi pot distrage de la activitatea principală. Copilul va avea în fața doar materialul cu care se lucrează în momentul respectiv.

SARCINA VERBALĂ trebuie adaptată la particularităţile de intelegere ale copilului cu autism. Mesajele vor fi transmise prin propoziţii scurte și ferme, insoţite de mimică și gestică adecvate.

  

Lucru pe echipe in cursul de autism – construirea orarelor cu pictograme

         Terapia TEACCH este deschisa tuturor copiilor cu autism și cu probleme de comunicare. Ea poate fi implementata atât în școli normale cât și în clasele speciale. La copiii care au beneficiat de acest program s-a dovedit în principal o creştere a IQ-ului cu aproximativ 20 puncte, dar în continuare acesta indica retard mintal.

Acest sistem pune mare preţ pe adaptarea mediului la caracteristicile copilului cu autism.

Lucru pe echipe in cursul de autism – construirea orarelor cu pictograme

Read previous post:
Dezvoltarea abilitatilor sociale pentru copiii cu autism

Unul din criteriile de baza in diagnosticarea copiiilor cu TSA este esecul realizarii interactiunii cu cei de varsta lui, inabilitatea...

Close