Persoanele cu handicap beneficiază, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, de drepturi la: ocrotirea sănătății (prevenire, tratament, recuperare), de educație și formare profesională, de ocuparea și adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională, de asistență socială, locuință, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional, dar și de acces la cultură, sport și turism.

În contextul în care iunie este luna copiilor, iată cele mai importante beneficii pe care legea le recunoaște copiilor cu handicap:

1. Drepturi bănești

Copiii cu handicap, inclusiv cei cu handicap de tip HIV/SIDA, au dreptul la o alocație lunară în cuantum de 200 lei până la vârsta de 18 ani, conform Legii privind alocația de stat pentru copii nr. 61/1993. Pe lângă asta, Legea nr. 448/2006 prevede că cei cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază și de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 (adică 16,6 lei pe zi).

Aceeași Lege nr. 448/2006 prevede că ei au dreptul la un buget personal complementar lunar, indiferent de veniturile familiei, astfel: 106 lei pentru cei cu handicap grav, 79 de lei pentru cei cu handicap accentuat și 39 de lei pentru cei cu handicap mediu.

De asemenea, în același act normativ se mai prevede că părinții copiilor cu handicap grav pot opta între un asistent personal sau primirea unei indemnizații lunare. Dacă optează pentru suma de bani, atunci ei vor primi lunar valoarea salariului net al unui asistent personal debutant cu studii medii, adică 1,065 lei pe lună.

În plus față de aceste sume de bani, părinții copiilor cu handicap pot primi indemnizația de creștere a copilului sau stimulentul de inserție simultan cu alocația copilului, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Mai multe detalii despre aceste indemnizații puteți afla din acest material.

2. Educație

Potrivit Legii nr. 448/2006, copiii cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora. Educația lor se realizează: în școli speciale, în școlile de masă, în grupe sau clase speciale compacte, integrate în școlile de masă, prin servicii educaționale oferite de cadre didactice itinerante/ de sprijin, prin educația “la patul de spital”, pe durata spitalizării sau chiar prin alternative educaționale.

De asemenea, copiii cu handicap pot să facă școală la domiciliu, aceasta fiind una dintre excepțiile de la efectuarea educației în cadrul instituționalizat al școlilor. Despre care sunt situațiile în care legea ne permite să ne școlim copiii acasă puteți afla detalii aici.

În orice caz, copiii cu handicap care merg la școală au dreptul la: servicii educaționale de sprijin; dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia; adaptarea mobilierului din sălile de curs; manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiențe de vedere; utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel.

“Preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învățământ”, conform Legii nr. 448/2006.

3. Sănătate

“Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, potrivit Legii. 448/2006.

Dispozitivele medicale pentru recuperare și reabilitare trebuie să fie asigurate în mod gratuit, la cererea reprezentantului copilului, iar prețul lor este suportat de stat. Cei mici, indiferent că vorbim sau nu de copii cu handicap, sunt oricum asigurați în sistemul de sănătate până la 18 ani.

4. Nediscriminare

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap are la bază prevenirea și combaterea discriminării, egalizarea șanselor și egalitatea de tratament. Spre exemplu, în Legea nr. 448/2006 prevede că refuzul taximetristului de a transporta persoana cu handicap și dispozitivul său de mers este discriminare. Câinele-ghid care însoțește persoana cu handicap grav are acces liber și gratuit în toate locurile publice și în mijloacele de transport.

Clădirile de utilitate publică, mijloacele de transport în comun, spațiile de parcare, telefoanele publice, mediul informațional și altele asemenea trebuie adaptate astfel încât să permită accesul neîngrădit al celor cu handicap.

Gratuitatea la transport urban trebuie să fie asigurată pentru cei cu handicap grav și accentuat, dar și însoțitorilor copiilor cu handicap accentuat. Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

Orice faptă de discriminare poate fi adusă la cunoștința Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, printr-o petiție ce poată fi trimisă Consiliului prin poștă sau la adresa de e-mail furnizată (detaliile de contact ale autorității se găsesc aici). Petiția trebuie să includă numele și prenumele celui care face sesizarea, adresa de contact, numărul de telefon, descrierea cât mai detaliată a celor întâmplate și datele de identificare ale persoanei acuzate de discriminare.

www.avocatnet.ro